top of page

ИНОВАТИВНО
ОБУЧЕНИЕ

МОЩТА НА
дигиталната писалка
В РЪКАТА НА УЧИТЕЛЯ

The force of digital pen

 

"Как да съхраним традицията на ръкописа в преподаването и бъдем в крак с

новите дигитални технологии?"

 

Преподаването с графичен или дисплей таблет WACOM отваря нови хоризонти пред образованието.

WacomOne_Matthias_pen on screen 9.jpg

Използването на таблета е лесно и интуитивно, както писането с химикал върху лист хартия.

Attention students.jpg

Когато учителят пише на бялата дъска е с гръб към класа. Пишейки на таблета учителят е с лице към класа, вижда реакциите на учениците и ефективно комуникира с тях, повишавайки тяхната ангажираност.

Interactive-Educational-Tablet-In-Education-Sector-Wacom.jpg

Учителят пишейки не закрива съдържанието на бялата дъска. Това позволява на учениците да запазят концентрацията си, да следят и осмислят написаното. 

ИНТУИТИВНИ
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
ЕФЕКТИВНА
КОМУНИКАЦИЯ
ЗАДЪРЖАТЕ ВНИМАНИЕТО
Interactive-Educational-Tablet-In-Education-Sector-Wacom_edited.png

Дигиталната писалка съчетава в себе си функциите на пишещо средство и компютърна мишка. Това позволява на учителите да превключват бързо между различни дигитални материали /презентации, съдържанието на бялата дъска, видео.../. 

2_wacom-virtual-classroom_1200x803.jpg

Вече учителят може да сподели съдържанието на бялата дъска след часа. По време на урока вниманието на децата е върху разбирането на написаното, те не бързат да препишат дъската, защото тя ще бъде достъпна в електронен вид и след края на часа. Подход, който би помогнал в усвояването на материала независимо от различното темпо на учене на всяко дете -> стъпка към индивидуален подход на обучение.

Remote education.jpg

За учениците, които са вкъщи и се нуждаят и могат да се включат в онлайн урок, обучението е също толкова ангажиращо и ефективно, колкото би било в клас.

Решение при хибридно обучение и обучение от разстояние.

ГЪВКАВОСТ
НА ПРЕПОДАВАНЕ
СПОДЕЛЯНЕ НА
БЯЛАТА ДЪСКА
ДЕЦАТА НЕ ПРОПУСКАТ
МАТЕРИАЛ

Дигиталната трансформация в класната стая с WACOM започва от "първият ред" с

"Графичен таблет с писалка за УчителяТ!"

 

Таблета се свързва с мобилен или настолен компютър към голям екран или проектор в предната част на класната стая.

Учителите ще могат да създават динамични и ангажиращи уроци, които ще кореспондират на новото дигитално поколение, ще повишат мотивацията и интереса на учениците, ще задържат вниманието им и подобрят резултатите от обучението.

learning-scenarios-classroom-collaboration.png
Project-logo.png

1/ Wacom дисплей-таблет, свързан към компютъра на учителя

2/ Учителски настолен компютър с монитор или лаптоп

3/ Уеб камера, свързана с компютъра на учителя

4/ Камера / скенер за документи, свързана към компютъра на учителя през USB или Bluetooth

5/ Микрофон или слушалки, свързани към компютъра на учителя през USB или Bluetooth

6/ Wacom Intuos Wireless таблет, свързан към компютъра на учителя през Bluetooth

7/ Екран, свързан към компютъра на учителя през HDMI, Bluetooth или безжична връзка

8/ Проектор, свързан към компютъра на учителя през HDMI, Bluetooth или безжична връзка

9/ Chromebook

10/ One by Wacom

bottom of page