top of page
  • Valentina Rangelova

ИНОВАТИВЕН МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ С ГРАФИЧЕН ТАБЛЕТ WACOM

Updated: Jun 22, 2022Практическата приложимост и стойност, която графичният таблет дава на учителя беше високо оценена през изминалите две години на дистанционно и хибридно обучение в българското образование.

По темата за приложимостта на графичните таблети в обучението са публикувани редица материали, като първите датират от 2005 година (Olivier (2005), Loch (2005), Loch and Donovan (2006), Kohorst and Cox (2007), Galligan, Loch, McDonald and Taylor (2010), Cox (2011)). През 2013 година в материал на Университета в Малага, Испания отново се акцета е върху това.

Графичният таблет е достъпен инструмент, който съчетава най-добрите характеристики от традиционните и нови средства за обучение. Позволява създаването на прогресивна, интерактивна лекция (както прави традиционната черна дъска). Въпреки това, таблетът е по-гъвкав, като позволява да се интегрират други материали, като таблици, графики, цветове и т.н. В допълнение към това, бележките от лекцията могат да бъдат запазени и публикувани на уебсайт на курса…(1)

(Таблета използван в университета в Малага за целите на публикацията е Wacom)

Удобството да запазиш обичайния начин на преподаване, но в дигитална среда, да споделяш с лекота, да рецензираш, проверяваш и добавяш бележки използвайки писалката на таблета, да създаваш динамични презентации и уроци, които да ангажират вниманието на учениците са част от удобствата, които графичния таблет носи на учителя.
 

ВСЪЩНОСТ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ГРАФИЧНИЯТ ТАБЛЕТ, КАКВА Е НЕГОВАТА ИСТОРИЯ И ЗАЩО Е ТОЛКОВА ПРЕДПОЧИТАН ИНСТРУМЕНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО В ЦЕЛИЯ СВЯТ?


 

ИСТОРИЯ


„Графичен таблет (или дигитайзер) е периферно устройство за компютър, което позволява да се рисуват с ръка образи и графики по същия начин, както се рисува върху лист хартия, но чрез това устройство нарисуваното се цифровизира и става възможна обработката му чрез компютър.

Графичният таблет се състои от повърхност и чувствителна на натиск писалка (стилус) и е свързан към компютър. Най-общо казано нарисуваното не се появява на повърхността, а директно се вижда на монитора на компютъра, към който е свързан“.Тук е важно да отбележим, че продуктовото портфолио на Wacom е широко и предлага и така наречените дисплей-таблети, които изглеждат, като LCD дисплей, който позволява директна работа със стилуса върху екрана и написаното/нарисуваното се визуализира и на самия дисплей на таблета.

Първото устройство, предшественик на днешния графичен таблет, наречено Telautograph, е патентовано от Илайша Грей (Elisha Gray) през 1888.

Първият графичен таблет, напомнящ съвременните и използван за разпознаване на ръкописно писмо от компютър, е Stylator от 1957. (2)

Първият таблет с безжична писалка без батерии е създаден от Wacom през 1984 година. 

ГРАФИЧНИТЕ ТАБЛЕТИ WACOM В ОБРАЗОВАНИЕТО


Търсенето на иновативни методи на преподаване е залегнало в голяма част от програмите на МОН.


Дигитализацията на учебния процес е ключов елемент на модерното училище, чрез който се оптимизира процесът на обучение, повишава се неговата ефективност и се подпомага навлизането на иновации, базирани на информационните и комуникационните технологии (ИКТ).МОН‘2022 (3)


„Иновативните училищни модели, имащи потенциала да трансформират традиционната педагогическа парадигма и образователна практика, най-често са свързани с:

1. Иновативни методи – проектно-базирано обучение, екипна работа на ученици и учители и др.

2. Нова организация на обучението – интердисциплинарни модули, съвместно преподаване, екипи от учители при промяна в учебното съдържание и нови учебни предмети.

3. Изработване на методологии за интегративно учебно съдържание и преподаване по STEM“…МОН‘2022 (4)

Като част от програмата #СWacomВЧас, разработихме примерен иновативен метод на преподаване, който съчетава спецификата на обучение за максимална ефективност и ангажираност на iGeneration поколението, което е днес в класните стаи, стъпвайки върху „гръбнака“ на много образователни подходи – Таксономията на Блум и практическия израз на метода „обърната класна стая“. 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНОВАТИВЕН МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ГРАФИЧЕН ТАБЛЕТ WACOM


Днес в класните стаи е първото поколение родено в глобално свързан свят, в който интернет е бил винаги достъпен, което не познава света без компютри, мобилни телефони, интернет, видео игри и технологии.


За това поколение се знае, че има силно развита визуална интелигентност, може да разбира и „да чете“ изображенията, както и да ги използва за предаване на послание или съобщение, има силно развита пространствена интелигентност, която е резултат от играта на видеоигри, „разделено “ внимание, което понякога учителите наричат повърхностно, способността да има бързи отговори за кратко време, с което изискват същото – бърза реакция, предпочита да учи чрез практика и експерименти.

Децата днес предпочитат динамичните уроци с включени видеа, емоджита, илюстрации, графики, които биха ангажирали вниманието им и повишили ефективността на възприятие на материала, предпочитат да дискутират и разбират смисъла и приложимостта на наученото.


Според ревизираната таксономия на Блум, категоризираща образователните цели, етапите към върха на „пирамидата“ са Запомням -> Разбирам -> Прилагам -> Анализирам -> Оценявам -> Създавам.


Методът на Обърнатата класна стая, който е сравнително нов от 2007 година, позволява да бъдат съчетани максимално ефективно спецификите на новото поколение, като бъдат покрити целевите етапи на образователните категории.Според комбиниран анализ (5) продължителността на вниманието на ученика в класната стая е от 7 до 10 минути. Наред с това всеки ученик се нуждае от различно време да усвои материала.


СТЪПКА 1: При концепцията #СWacomВЧас, учителят записва във видео или презентация преподаването на урока. С помощта на графичния таблет може да го направи по начина, по който го прави в клас пишейки на бялата дъска, като видеото е с препоръчителна продължителност до 10 минути.

СТЪПКА 2: Записаният видео урок или видео презентация се споделя с учениците в Shkolo, MS Teams, Google Classroom или друга платформа, която е използвана по време на ОРЕС. Децата гледат урока в къщи „запомнят“ и "разбират" теоретичната част.

По този начин биха се изпълнили основните моменти от идеала за мотивиращо преподаване към iGen поколението - използване на графики, изображение, емоджита и видео, като чрез графичния таблет урока може да бъде изключително реалистичен, динамичен и „жив“….

Децата ще могат да гледат урока толкова пъти колкото им е необходимо, и ще учат със собствено темпо, което обичайно не е възможно в час от 40 минути.

СТЪПКА 3: В час таблета отново e част от преподаването, като можете да разясните възникналите въпроси, като използвате вече готовия материал и върху него нанесете допълнителни бележки, които след това отново можете да споделите с учениците.

В час вече децата ще могат да решават практически казуси и задачи в групи.

Можете да включите дискусии и чрез таблета всеки да изкаже и визуализира идеята си. Това ще е видимо на голям екран, което при стандартно обучение не може да се визуализира за всички, защото е на лист хартия.

Децата обичат да използват технологии и можете да ги включите дори в оценяването.

Например анотации в често използваните презентации в училище.

СТЪПКА 4: Графичният таблет би бил незаменим инструмент, дори да запазите обичайния метод на обучение в клас. Включвайки го към компютъра и стартирайки проектора, вече няма да сте с гръб към учениците, ще имате визуален контакт с тях, таблета ще бъде вашата бяла дъска. Това би повишило ангажираността, а вкарването на допълнителни елементи в урока ще впечатли учениците и ще задържи вниманието им.


Реших да разгледам сайта към проект на МОН с готовата банка с материали: https://e-learn.mon.bg/

Изтеглих два произволни материала за 8 клас по математика „Тригонометрични функции“ – видео и по английски език „ Past Perfect“ – презентация.


Как таблета Wacom би ви улеснил в използването или подготвянето на тези два материала?


Урока по математика е направен в Paint, като е използвана компютърната мишка за писането на задачите.

Ако учителят е разполагал с графичен таблет лекотата на изписване на задачите би била несравнима, както и гладкостта на изписваните елементи.


При използването на готовата презентация, бихте могли да нанасяте допълнителни бележки, да подчертавате, маркирате…

 

КАКВО МОЖЕТЕ С ГРАФИЧНИЯ ТАБЛЕТ WACOM?


  • Можете да подготвите видео урока си или динамична презентация по най-удобния за вас начин:

- Като пишете на Whiteboard, в Word, Paint или друга удобна програма;

- Като подготвите презентация в PowerPoint;

- Като към готова презентация нанасяте бележки и пояснения, които смятате за важни, маркирате, подчертавате;

- Дори можете да използвате електронния вариант на учебника, с който работите, като извадите и използвате в урока си илюстрации, карти, графики, определения и други.

- Можете да използвате готов материал от https://e-learn.mon.bg, който да анотирате по своя преценка.

  • Не е нужно да имате предварително готов урок - презентация, защото можете директно да преподавате пишейки на таблета, както го правите на бялата дъска, използвайки иновативен, динамичен и ефективен към новото поколение метод на преподаване. Ще имате визуален контакт с учениците, защото вече няма да сте с гръб докато пишете на дъската.


  • Ще бъдете в унисон с целите на STEM:

-> повишаване на МОТИВАЦИЯТА за учене

-> ДИГИТАЛИЗАЦИЯ на образованието

-> култура на ИНОВАЦИИ сред училищната общност


ГРАФИЧНИЯТ ТАБЛЕТ Е НЕЗАМЕНИМ И ДОСТЪПЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ВСЕКИ СЪВРЕМЕНЕН УЧИТЕЛ.


Приложената видео-презентация на описаната концепция е реализирана с графичен таблет One by Wacom small.
 

Източници:


(3) https://mon.bg/bg/101113 - 5. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ съгласно приложение № 5, (публ. 17.05.2022 г.)

(4) https://mon.bg/bg/101117 - 9. Национална програма „Иновации в действие“ съгласно приложение № 9, (публ. 17.05.2022 г.)Comments


bottom of page