top of page
  • Valentina Rangelova

КЪДЕ Е БАЛАНСА МЕЖДУ КЛАВИАТУРАТА И РЪКОПИСА, ДНЕС ?

Updated: Mar 22, 2022Когато говорим за новото поколение и ръкописа, в мен изниква сцена на пръстчета движещи се със завидна скорост по екрана на смартфона в поредния приятелски чат, използвайки поредици от емоджита, български думи написани с латински букви и в голямата си част неразбираеми съкращения, като BFF, NZ, NP, KS, KP, DDZ *…


… или пък стая осветена само от LED светлинки. Шум от „тракане на клавиатура“, но рядко по клавиши различни от изтъркалите се вече 8, необходими за играта на любимата компютърна игра… Опитът за привличане на вниманието с „Вечерята е готова“ завършва с неуспех…


… а най-новото ми наблюдение показва все по-честото използване на кратки гласови съобщения, с които се избягва писането въобще…


Книгите вече са достъпни в аудио вариант, а запознанството със задължителните литературни произведения често пъти се свежда до гледане на екранизация на творбата…

ФАКТ, новото поколение може да подобри рекорда по скоропис на клавиатура и тъч екран, но дали е толкова добро в ръкописа, правописа и краснописа?!

Колко добре може да изрази мисълта си на лист хартия използвайки сложни изречения, правилна пунктуация и последователност на идеята?


Къде е баланса между клавиатурата и писането на ръка, днес?

В ерата на дигиталните технологии ръкописът често пъти бива изместен от клавиатурата, дори в училище.


Във Финландия от 2016 година е премахнато изучаването на ръкопис в училище.

През 2018 някои Канадски провинции също премахват ръкописа от учебната си програма.

В училищата в САЩ не са длъжни да преподават ръкопис…


Какво вещае бъдещето за ръкописа и ще бъде ли изместен изцяло от дигиталните устройства?

Какво ще загубим отказвайки се от писането на ръка?


Въпроси чийто отговор получаваме от все повече проучвания, които ясно показват ползата от ръкописа пред писането на клавиатура особено в сферата на образованието.

През 2014 г. изследователи от Принстън и Калифорнийския университет, Лос Анджелис публикуват съвместна статия в Psychological Science „Писалката е по-мощна от клавиатурата: предимствата на воденето на бележки на ръка пред това на лаптоп“. (1)

Резултатите от изследването на Пам А Мюлер и Даниел М Опенхаймер са изненадващи и показателни в полза на ръкописа.

Мюлер и Опенхаймер провеждат три проучвания с 327 участници, като заключителния анализ показва, че студентите водили записки на ръка показват по-добри резултати на последващите тестове, от колегите си използвали мобилен компютър за своите записки.

Мюлер и Опенхаймер откриват, че тези студенти, които пишат на лаптоп могат да запишат дословно думите на лектора поради по-голямата бързина на писане чрез клавиатура. Това не им позволява да осмислят информацията, защото стремежът им е да запишат всичко буквално.

Колегите им, които си водят записки на ръка използват съкращения, ключови думи, символи, чертежи, подчертавания, редуцирайки написаното до най-важната информация, като имат възможност да осмислят и извадят ключовите моменти.

Две години по-късно професорите Одри ван дер Меер и Рууд ван дер Вийл от Норвежкия университет за наука и технологии изследват мозъчната активност на 16 възрастни и 16 деца в училищна възраст, когато пишат на ръка и на клавиатура. (2)

Проучването показва, че когато участниците пишат на ръка, мозъкът им е по-подготвен за учене.

Ръкописът помага на децата да се учат, казва Одри ван дер Меер, в интервю пред Tech & Learning. (3)

Професор Меер отдавна изучава начините, по които ръкописът изглежда увеличава мозъчната активност и вярва, че писането на ръка трябва да бъде приоритет в образователните системи по целия свят.

При ръкописа са включени много по-големи части от мозъка. Изписването на буквите на ръка изисква сложни движения на пръстите, които са различни за всяка буква. За разлика от тях, движенията, свързани с писането на клавиатура, са много прости и което е по-важно, те са еднакви за всеки натиснат клавиш. Освен това при писане или рисуване на ръка, сетивата са много по-ангажирани.

Когато големи части от мозъка са включени в дадена задача, той трябва да комуникира подходяща информация между тези различни, активни свои части. Това се извършва чрез невронни трептения, при които невроните в различни части на мозъка осцилират в и извън синхрон с различни честоти. Изследванията установяват, че трептенията на специфични честоти в сензо-моторните области на мозъка го поставят в състояние, което улеснява ученето и запомнянето.


Владеенето на ръкописа е толкова важно.


Разбира се, има ситуации, в които използването на компютър е по-практично, като писането на есе например.

Изводите на професор Меер, които кореспондират и с изследването на Принстън и Калифорнийския университет, казват че при писането на клавиатура, обучаемия е възможно да пише толкова бързо, че да записва, почти на сляпо всичко, което казва лекторът. Но когато се водят бележки на ръка, трябва да се обработи входящата информация и да се свърже с концепции и знания, които вече имаме, преди да бъде записана същността. По този начин ние правим материала свой. С това също може да се обясни защо използването на бележките от лекцията на колега изглежда не работи.


Защо е важен ръкописа за децата?

  • Писането изгражда двигателни умения

Децата в предучилищна възраст все още развиват двигателните си умения, особено фината моторика.

  • Писането помага на децата да се научат да четат

Писането се счита за мултисензорна дейност. То активира частите на мозъка, които също контролират и четенето. Децата, които прекарват повече време в писане, имат по-силни умения за четене и правопис.


Защо е важен ръкописа за по-големите ученици, студенти и възрастни?

  • Писането ни помага да структурираме мисълта си и я изразяваме ясно и последователно

  • Писането ни помага да осмислим, учим и запомняме по-лесно

  • Писането развива въображението и творческата ни мисъл


Как да съхраним това важно умение, което ни дава толкова ползи в един дигитален свят…


Като потърсим баланса между ръкописа и клавиатурата…

а защо не, като наклоним везната към ръкописа съчетавайки го с дигиталните технологии чрез #СWacomВЧас?!
Източници:

* BFF /най-добри приятели за винаги/, NZ /не знам/, NP /няма проблем/, KS /как си/, KP /какво правиш/, DDZ /де да знам/119 views0 comments

Comments


bottom of page